Spoločenské podujatia hotela MIKADOSpoločenské podujatia hotela MIKADOSpoločenské podujatia hotela MIKADOSpoločenské podujatia hotela MIKADOSpoločenské podujatia hotela MIKADO

Verejné podujatia: Za akých podmienok sa môžu organizovať (Júl 2020

Verejné podujatia: Za akých podmienok sa môžu organizovať (Júl 2020

V súčasnosti možno organizovať vzdelávacie, verejné i spoločenské podujatia za podmienky, že organizátori a účastníci dodržiavajú určité opatrenia, aby zabránili prípadnému rozšíreniu nákazy Covid-19. Podujatia možno organizovať bez 

Hotel MIKADO zo svojej strany zabezpečuje dezinfekciu priestorov a potrebné podmienky podľa objednávky organizátora tak, aby sa u nás všetky podujatia mohli konať v pohode a pokiaľ možno bez rizika.

Platnosť tohto vládneho nariadenia je od 1. júla 2020 až do odvolania.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí treba dodržiavať tieto pravidlá a povinnosti usporiadateľa:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a iných predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti zostať v domácej izolácii pre osoby s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami, s výnimkou pre:
  • rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
  • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
  • divákov v hľadisku,
  • školiteľov.
 • dodržiavať zákaz podávania rúk (bez rukavíc)

Ak sa u niekoho prejavia príznaky:

 • musí telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a
 • opustiť miesto hromadného podujatia.

Zdroj: Aktuálne platné hygienické opatrenia Korona.gov.sk