Zdravie a bezpečnosť v hoteli MIKADO

DOKONALÉ SLUŽBY HOTELA MIKADO**** pre váš komfort a bezpečnosť

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, ale hlavne preto, aby sme chránili našich hostí a zamestnancov, vám Hotel MIKADO**** predstavuje komplex opatrení, ktoré by mali zabezpečiť, aby bol váš pobyt v hoteli bezpečný a komfortný.

RÚŠKO
Vo všetkých verejných a spoločných hotelových priestoroch je povinnosť nosiť rúško alebo iné ochranné prostriedky, ktorými sú prekryté dýchacie cesty. Náš personál je vybavený rúškom i rukavicami.

UMÝVANIE / DEZINFEKCIA RÚK A SOCIÁLNY ODSTUP
Vo všetkých spoločných priestoroch hotela sú k dispozícii prostriedky na dezinfekciu rúk prípadne umytie rúk. Snažíme sa zabezpečiť, pokiaľ je to možné, odporúčanie na dodržanie 2 m odstupu. Všetky priestory sú pravidelne vetrané, prípadne zabezpečená výmena vzduchu vzduchotechnikou.

DEZINFEKCIA A ČASTEJŠIE UPRATOVANIE SPOLOČNYCH PRIESTOROV
Všetky naše spoločné priestory sú dezinfikované certifikovaným aroma olejom firmy HAPPY AROMA, zabezpečili sme kratšie intervaly na dôsledné upratovanie a dezinfekciu priestorov, kľučiek a toaliet.

Certifikát dezinfekčnej účinnosti

VÁŽNE PODOZRENIE NA PREJAVY INFEKCIE
Hotelový personál je poučený, akým spôsobom zvládnuť podozrenie na infekciu hosťa alebo zamestnanca a podstúpiť patričné kroky s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu. V prípade potreby disponuje personál bezdotykovým teplomerom. Klientov vo Wellness centre sa evidujú. Upratovanie izieb je na vyžiadanie hosťa a bez jeho prítomnosti.
V prípade vážneho podozrenia na prejavy infekcie si hotel vyhradzuje právo požiadať hosťa o opustenie priestorov. V nevyhnutných prípadoch zabezpečíme lekára.

STRAVOVANIE V PRIESTOROCH LOBBY BARU, REŠTAURÁCIE ROUGE A V KONGRESOVÝCH PRIESTOROCH
V priestoroch spoločného stravovania sa riadime aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Obsluhujúci personál i personál v zázemí hotela je vybavený dezinfekciou na ruky, rúškami aj rukavicami. Umývanie riadu kuchynského aj servírovacieho je zabezpečené strojovým umývaním podľa príslušnej vyhlášky. Príbory, poháre a ostatné doplnky sú pokladané na stôl v hygienických obaloch až pri príchode hosťa.

VYVÍJAME MAXIMÁLNE ÚSILIE PRE VÁŠ PRÍJEMNÝ A BEZPEČNÝ POBYT U NÁS!
 

TÍM HOTELA MIKADO****