Personál Hotela MIKADO sa pričinil o úspešný priebeh našej akcie

Personál Hotela MIKADO sa pričinil o úspešný priebeh našej akcie

Dovoľte mi, aby som vám vo svojom mene, ako aj v mene svojich spolupracovníkov poďakovala za prípravu a organizačné zabezpečenie našej akcie 5. Marca 2019 vo vašom hoteli.

Tlmočte prosím naše úprimné poďakovanie personálu hotela, ktorý sa svojou ochotou a príjemným vystupovaním pričinil o úspešný priebeh našej akcie.

Do ďalšej práce vám želáme veľa elánu, inšpirácie, kreatívnych nápadov a energie na ich uskutočnenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu