Vďaka ochote personálu a úrovni jedla sme sa u vás my aj naši klienti cítili veľmi príjemne

Vďaka ochote personálu a úrovni jedla sme sa u vás my aj naši klienti cítili veľmi príjemne

Radi by sme sa touto cestou poďakovali za služby poskytnuté počas našej včerajšej akcie, ktorú sme u vás v hoteli MIKADO mali.

Chceme nadovšetko vyzdvihnúť ochotu personálu (a menovite pána Michala Zrubca, manažéra reštaurácie ROUGE), ktorý nám vyhovel vo všetkých požiadavkách a tak sme sa nielen my, ale aj naši klienti cítili veľmi príjemne.

Zároveň by sme radi komunikovali spokojnosť našich klientov s úrovnou poskytnutých jedál. Určite sa do hotela Mikado s radosťou vrátime.

AbbVie, Bratislava