Vďaka celému tímu hotela MIKADO budeme s radosťou využívať vaše služby aj naďalej

Vďaka celému tímu hotela MIKADO budeme s radosťou využívať vaše služby aj naďalej

Rada by sme sa vám poďakovala za maximálne profesionálny prístup pri organizovaní našej akcie v decembri 2018. Oceňujem flexibilitu, promptnosť pri riešení zmien a našich požiadaviek. Taktiež oceňujem ľudský prístup a záujem o spokojnosť klienta.

Aj vďaka schopnej eventovej manažérke a celému tímu hotela MIKADO s radosťou plánujeme využívať vaše služby aj naďalej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Koordinátorka marketingu regionálnej pobočky,
Prvá stavebná sporiteľňa